swetry, bluzki

Garnitury Slim Fit

Garnitur to najbardziej elegancka cz??? garderoby. Zawsze powinien by? dobrany odpowiednio do okazji, pory dnia oraz klimatu.

Ponadto, przy doborze garnituru liczy si? czy jest dobrze skrojony, odpowiednio dobrany kolorystycznie oraz uszyty z najwy?szej klasy materia?u. Wymienione cechy nie s? podane w przypadkowej kolejno?ci. Nie od dzi? wiadomo, ?e krj garnituru jest najistotniejszym czynnikiem, w zwi?zku z tym warto si? przyjrze? wsp?czesnym garniturom. Dobry krj to taki, ktry jest stosowany od lat. 30 XX wieku i mimo, ?e ulega zmianom, g?wnie spowodowanymi mod?, przez krawcw i producentw uwa?any jest za mi?dzynarodowy standard. Dobrze dobrany garnitur powinien wygl?da? naturalnie i powinien jak najkorzystniej wp?ywa? na prezentowanie sylwetki osoby go nosz?cej, dlatego rozmaite stylistyczne poradniki zawieraj? mnstwo porad dotycz?cych rodzajw sylwetek i sposobw wybierania do nich strojw. I tak, na przyk?ad szczupli panowie powinni nosi? dwurz?dowe marynarki i unika? w?skich spodni typu rurki, a otyli panowie najlepiej b?d? wygl?da? w jak najbardziej prostych fasonach pozbawionych ozdb i przeszy?, a najmniej korzystnie w ubraniach w za ma?ym rozmiarze. Wychodz?c naprzeciw tego typu racjom, najnowsze kolekcje m?skich garniturw zosta?y poszerzone o bardzo obecnie przez panw doceniane garnitury slim fit, czyli idealnie dopasowane do sylwetki, polecane przede wszystkim osobom szczup?ym. Garnitury wspomnianego typu nie tylko s? modne, ale dzi?ki temu, ?e s? specjalnie skrojone dla osb szczup?ych, wysmuklaj? sylwetk? podkre?laj?c jej zalety.

Tak? lini? ma do zaproponowania marka Vernet. W linii Vernet Ceremony 2011 znajduj? si? marynarki o d?ugo?ci 79 cm (modern fit) i 76 cm (modern slim). Odr?niaj? je rodzaje klap, ktrych Vernet proponuje a? trzy rodzaje: z wyci?ciem lub szpicem w miejscu ??czenia z ko?nierzem oraz podwjne lub pojedyncze rozci?cie z ty?u. To, co odr?nia garnitury slim fit od tradycyjnych, to spore wci?cie w talii marynarki, dzi?ki czemu sylwetka wydaje si? du?o zgrabniejsza i smuklejsza oraz w?skie klapy. Spodnie tak?e s? w?skie, przylegaj?ce do sylwetki; bez mankietw. Panowie bardzo cz?sto do tego typu garniturw wybieraj? tak?e w?skie krawaty. Garnitury slim fit dost?pne s? cz?sto w ?lubnych kolekcjach znanych producentw, chocia? maj? one podwjne zastosowanie. Na przyk?ad garnitury ?lubne Vernet z kolekcji Ceremony 2011 stanowi? po??czenie elementw stroju formalnego z eleganckim garniturem w tradycyjnej formie i dlatego mog? tak?e s?u?y? jako ubranie biznesowe (ka?dy garnitur z linii Ceremony wyposa?ony jest w dodatkowy zestaw guzikw biznesowych, ktre z powodzeniem zast?puj? te ozdobne).

Garnitury slim fit wyst?puj? we wszystkich kolorach, w ktrych dost?pne s? ich tradycyjne zamienniki, czyli w odcieniach szaro?ci, be?u, czarni, grafitu i stanowi? element strojw jak najbardziej formalnych, biznesowych (?wietnie sprawdz? si? podczas ceremonii za?lubin, tak?e jako strj pana m?odego, podpisywania kontraktw itp.), jak i codziennych, mniej oficjalnych sytuacjach bez krawata, z odpi?tym guzikiem koszuli (garnitury slim fit mog? by? strojem na biznesowy lunch lub kolacj? z przyjaci?mi).

Producenci m?skiej garderoby poszli nawet krok na przd, bo do popularnych m?skich garniturw slim fit mo?na ?mia?o za?o?y? koszul?, ktrej krj rwnie? przylega do sylwetki, wysmukla lini? i jest alternatyw? dla tradycyjnych koszul, ktre wybrane nawet we w?a?ciwym rozmiarze mog? na szczup?ych m??czyznach wygl?da? na nieco za du?e. Zalet? koszul slim fit jest te? fakt, ?e mog? by? noszone do ka?dego rodzaju garnituru, a tak?e jako element strojw casualowych, w zale?no?ci od dodatkw.

Warto te? nadmieni?, ?e odzie? slim fit, szczeglnie garnitury, ktre wyst?puj? w po??czeniu z w?skimi spodniami, prawie rurkami i noszone cz?sto w towarzystwie w?skich krawatw s? strojami przeznaczonymi dla nieco m?odszych fanw modowych i stylistycznych nowinek. Starsi m??czy?ni w takim stroju mogliby wygl?da? nieco groteskowo, tym bardziej, ?e garnitury slim fit wymagaj? nienagannej figury. Z ca?? pewno?ci? nie sprawdz? si? na panach o figurze typu jab?ko, czyli z nadwag? oraz przy trjk?tnej budowie cia?a. Przylegaj?ce do cia?a garnitury wymagaj? odpowiednich proporcji w sylwetce. Tak, jak sama nazwa wskazuje ubrania typu fit musz? idealnie pasowa? i nienagannie wygl?da?. Stroje slim fit nie pomog? w ukryciu za szerokich ramion lub dodatkowych kilogramw w talii i cho? s? ostatnim krzykiem mody w dziedzinie garderoby m?skiej i ciesz? si? ogromn? popularno?ci?. Noszone s? przez licealistw na bale studniwkowe, studentw i m?odych biznesmenw, ale wymagaj? spojrzenia na siebie krytycznym okiem. Bycie ofiar? najnowszych trendw (fashion victim) nie usprawiedliwia noszenia ?le dobranego garnituru, nawet je?li pochodzi z najnowszej i najdro?szej kolekcji najbardziej znanego projektanta na ?wiecie.