swetry, bluzki

Koszule i ko?nierzyki

Moda ju? dawno porzuci?a tradycyjne m?skie garnitury mundurki wprowadzaj?c pewne urozmaicenia zarwno w dodatkach, jak i w kroju, stwarzaj?c panom znaczne mo?liwo?ci w wyborze z za?o?enia zwyk?ego, standardowego m?skiego stroju. W?rd garniturw pojawi?y si? modne kroje z za?o?enia idealnie dopasowane, odbiegaj?ce od dotychczasowych standardw. Podobnie, moda zmieni?a oblicze m?skiej koszuli. Obecnie, po?rd dost?pnych koszul mo?na pod wzgl?dem kroju wyr?ni?, oprcz tych najbardziej standardowych, czyli prostych (regularnych) i wyszczuplanych (taliowanych): custom fit koszule o kroju, ktry z za?o?enia ma pasowa? na wszystkie m?skie sylwetki, regular fit (lub classic fit), czyli koszule proste, bez wci?cia w talii dla panw o klasycznej lub t??szej budowie cia?a oraz slim fit koszule wyszczuplone, dopasowane w talii pasuj?ce na szczup?e sylwetki.

Jak wida?, m?skie koszule, podobnie jak garnitury, r?ni? si? mi?dzy sob? nie tylko kolorem, wzorem, splotem oraz materia?em, z jakiego zosta?y wykonane, ale tak?e krojem. Zaskoczeniem mo?e by? te? fakt, ?e tak?e od rodzaju ko?nierzyka zale?y charakter koszuli: od sportowego przez formalny po najbardziej uroczysty. Ponadto, ko?nierzyk modeluje figur?: ostry optycznie wyszczupla oraz wyd?u?a szyj?, a szeroki poszerza ramiona. Dlatego, przy wyborze koszuli rodzaj ko?nierzyka nie pozostaje bez znaczenia. Obecnie, najcz??ciej spotykane ko?nierzyki to: prosty (Kent) - najbardziej uniwersalny. Koszule z tego typu ko?nierzykiem nadaj? si? na ka?d? okazj?. Sprawdz? si? na uroczystej kolacji, w biurze, jak i na nieformalnym spotkaniu. Je?li do koszuli z ko?nierzykiem prostym m??czyzna zak?ada krawat, najlepiej, ?eby zawi?za? go na pojedynczy prosty w?ze?.

ko?nierzyk w?oski to bardziej formalny typ ko?nierzyka. Jego kraw?dzie s? szeroko rozstawione. Nadaje si? na bardziej oficjalne okazje, jest bardzo elegancki. Pasuje do niego jedwabny krawat wi?zany podwjnym w?z?em Windsor.

Z kolei, rogi ko?nierzyka p?w?oskiego s? nieco bardziej rozchylone ni? przy ko?nierzyku klasycznym i jest to jeden z najmodniejszych obecnie ko?nierzykw.

Button-down to ko?nierz, ktrego ko?ce s? przypinane do koszuli za pomoc? guzikw. Uwa?a si? go za mniej formalny, ale najbardziej odpowiedni do stroju biurowego. Nie powinno si? go zak?ada? na oficjalne okazje, takie jak ?lub.

?amany (wyk?adany) to ko?nierzyk, ktry pasuje do wyj?tkowo oficjalnych frakw, surdutw i smokingw w parze z much? lub plastronem (odmiana krawatu). Odpowiedni na takie uroczysto?ci, jak ?lub.

Stjka koszule z takim ko?nierzem, zak?ada si? wy??cznie pod marynark? ze stjk?. Koszula ze stjk? ma formalny charakter, pasuje na biznesowe spotkania, mo?na j? nosi? te? do biura. Nie zak?ada si? do niej krawata ani muchy.

Ko?nierzyki powinny by? usztywnianie, co pozwala zachowa? im fason i dobry wygl?d. Najbardziej cenione s? koszule z ko?nierzykiem, w ktrym usztywnienie jest wymienne (nie jest to konieczne przy koszulach z guzikami przy ko?nierzyku), co ma przede wszystkim aspekt praktyczny: ?atwiej si? pierze. Jako usztywnienia stosuje si? przede wszystkim flizelin? lub plastikowe wk?adki.

Dobra koszula to nie tylko taka, ktra ma odpowiednio dobrany ko?nierzyk. Przede wszystkim, m?skie koszule powinny dobrze le?e? i by? dopasowane. Przy kupnie koszuli znaczenie ma wzrost oraz rozmiar ko?nierzyka. Elegancka koszula powinna by? na tyle d?uga, ?eby mo?na j? by?o swobodnie w?o?y? w spodnie. Zazwyczaj ok. 70-80 centymetrw. R?kaw koszuli powinien si?ga? nasady kciuka, natomiast mankiet powinien wystawa? spod r?kawa marynarki na d?ugo?? dwch centymetrw. I o ile, wzrost nie sprawia wielu trudno?ci, o tyle rozmiar ko?nierzyka przysparza panom nieco k?opotw. Tymczasem rozmiar ko?nierzyka to nic innego jak obwd szyi w centymetrach powi?kszony o szeroko?? jednego palca. Zawsze odst?p pomi?dzy w?z?em krawata a szyj? musi by? na szeroko?? palca. Standardowe rozmiary ko?nierzykw wynosz? od 37 do 52 cm.

Panowie powinni nosi? koszule wykonane z bawe?ny, ktra jest naturalna, dzi?ki czemu skra mo?e oddycha?, co zapewnia wysoki komfort noszenia. Z bawe?ny szyje si? wszelkiego rodzaju koszule: od najbardziej formalnych po niemal codzienne, casual.

Oczywi?cie, najlepsze koszule, podobnie, jak garnitury, to te szyte na miar?. Metoda bespoke (najdro?sza forma szycia miarowego, w ktrej u?ywana jest praca r?k, ale niektre elementy s? obszywane za pomoc? maszyny) jest gwarancj? najwy?szej jako?ci. Ubranie jest nie tylko idealnie dopasowane, ale dzi?ki r?cznym zszyciom znacznie trwalsze. Dodatkowo, koszule i garnitury z r?cznie naszytym monogramem ?wiadcz? o niewymuszonej elegancji, a guziki wykonane z masy per?owej ?wiadcz? o dbaniu o detale i szczeg?y stroju. Warto te? wiedzie?, ?e tak jak garnitury szyte na miar? wymagaj? kilku wizyt w pracowni krawieckiej, koszule nie wymagaj? przymiarek, a czas oczekiwania waha si? w granicach od 7 do 14 dni.